JenniferRosy
12cs | hoa rơi xứ người

12cs | hoa rơi xứ người

1,909 277 5

thoáng tĩnh tại giữa đời vạn biến, chút dịu dàng gửi những ngày xa xôi.Copyright © 2021 by @JenniferRosy - Wattpad. All rights Reserved.…

[12cs] cfs: who do you love?

[12cs] cfs: who do you love?

12,687 1,495 13

Hành trình đi tìm người hâm mộ bí ẩn của trai già Trần Thiên Yết. [textfic]Copyright © 2020 by @JenniferRosy - Wattpad. All rights Reserved.…

(12 chòm sao) Flipped

(12 chòm sao) Flipped

94,583 9,900 62

❝𝘩𝘦𝘢𝘷𝘦𝘯 𝘪𝘴 𝘢 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦 𝘰𝘯 𝘦𝘢𝘳𝘵𝘩 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘺𝘰𝘶, 𝘵𝘦𝘭𝘭 𝘮𝘦 𝘢𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘺𝘰𝘶 𝘸𝘢𝘯𝘯𝘢 𝘥𝘰.❞About 12 sad f*cking kids and their sad f*cking life.Copyright © 2020 by @JenniferRosy - Wattpad. All rights Reserved.…

(12 chòm sao) Bad girls

(12 chòm sao) Bad girls

239,842 25,740 79

"Tiểu thuyết ngôn tình luôn là như thế, badboy, goodboy, prince charming... tất cả đều gục ngã trước goodgirl.""Ồ, thế à? Vậy thì xem ra bọn tôi phải thay đổi lịch sử rồi."Cause bad girls ain't no good, good girls ain't no fun. Copyright © 2017 by @JenniferRosy - Wattpad. All rights Reserved.Cover by Dino - Graphic City.…