Done

Tùy Chỉnh


Hoàn thành bản wip ở chap trước


Tình hình là sau khi thi và tạch nhiều môn :vvv nên tâm trạng đã rơi vào khủng hoảng khi tuần sau hộp phụ huynh :vvv cố gắng full tranh khi đang khủng hoảng:"vvv
.......
Và kết quả là xịt keo quá nhiều vào tóc của con bé ;;-;; và vẫn thật là sida :vv