75

Tùy Chỉnh

Giờ vẽ mặt nak!
Vẽ cái khuôn mặt zô


Thêm mắt, mũi, miệng, chân mày, lỗ tai


Vẽ mái vàooo


Tới tóc đằng sau


Xog thì line!

Bonus^^Bái baiiii