Đọc Truyện anhtam55 - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện anhtam55

Tác giả: anhtam99

Đọc Truyện

Cau 5: Suy dien cong thuc tinh ti so truyen va van toc truot trong truyen dong truc vit . neu y nghia

-----Ty so truyen : truc vit quay 1 vong banh vit di chuyen 1 khoang px/(pi.d2) vong

truc vit quay n1 vong banh vit di chuyen 1 khoang n2 = n1.px/(pi.d2) vong

co ti so truyen u=n1/n2 =z2/z1

co' v2=v1.tg8w

" 8w la teta w"

co pi.d2.n2=pi.dw1.n1.tg8w

suy ra u=n2/n1=d2/(dw1.tg8w)

suy ra ti so truyen trong bo truyen truc vit khong bang ti so truyen cua bo truyen banh rang

----- van toc truot

v1 va v2 vuong goc voi nhau

do vay trong qua trinh chuyen dong truc vit voi banh vit thi ren cua truc vit se truot doc tren rang cua banh vit

vecto v1 = vecto v2+ vecto vt

tg ep = v2/v1 = tg 8w

suy ra ep=8w

suy ra vt =v1/cos8w= pi.dw1.n1/(60000.cos8w)

neu khong dich chinh 8w=8 dw1=d1

tg8=z1/q suy ra cos8=q/(can(z1^2+q^2))

vt=n.d1.n1/(60000.(q/(can(Z1^2+q^2)

ma q= d1/m

suy ra vt= m.n1.can(z1^2+q^2)/60000

Y nghia

truot doc rang lam mat mat ve ma sat , gian hieu suat, lam tang nguy co...

Danh sách Chap
Loading...