Đọc Truyện anhtam44 - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện anhtam44

Tác giả: anhtam99

Đọc Truyện

Giai Thich vaneu ro cac pp xac dinh cac thong so trong cac cong thuc: UStx, us uon, k/c tam truc , modun trong bo truyen canh rang tru, rang thang , rang nghieng, bo truyen banh rang con va bo truyen truc vit. neu ro cach su dung cac cong thuc do'

* BRTRT:

US tiep xuc @h= (Zm.Zep.Zh/dw1)(can(2T1.(u+1).KHbeta.KHV/(u.bw)) <= [@H]

Zm he so xet den co tinh cua vl

neu banh rang bang thep' Zm= 276Mpa^1/2

Zep he so xet den tong chieu dai tiep xuc Zep=can((4-epw)/3)

ZH he so xet den hinh dang be mat tiep xuc

Zh=can(2/(sinaw))

T1 momen xoan tren br1

KHpeta he so tap trung tai trong

KHV he so tai trong dong

bw chieu' rong banh rong tai tam an khop

- US uon'

@F1=2T1.KF.YF1.Yep/(m.dw1.bw)<= [@F1]

@F2= YF2.@F1/YF1 <= [@F2]

KF= Kpanfa.Kpbeta.Kpv: cac thong so tai trong= KFpeta.KFV

YF he so dang rang phu thuoc vao so rang ve he so dich chinh

Yep He so ke den sai so do viec di chuyen diem luc

-k/c tam truc : aw >= 50.(u+1).canbac3(2.T1.KHbeta.KHV/(#banfa.u.[@H]^2)

" aw la aw ko ...

Danh sách Chap
Loading...