Đọc Truyện anhtam22 - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện anhtam22

Tác giả: anhtam99

Đọc Truyện

thiet lap cong thuc tinh br tru va br thang theo do ben tiep xuc va do ben uon* - tinh banh rang thang va tru theo do ben tiep xuc

us tiep xuc lon nhat @H duoc tinh theo cong thuc hec'

@H=Zm.can(qn/2p)

( p la ro)

qn: cuong do tai trong phap tuyen

p ban kinh duong cong tuong duong cua be mat

Zm he so xet den co tinh cua vat lieu

Zm= 2.E1.E2/[pi.[(1-luy2^2).E1+(1-luy1^2).E2]]

E1,E2la mondun dan hoi

luy1 , luy2 he so poat xong ( luy la gan giong chu m)

voi banh rang thep la 275.(NPa)^1/2

"A la anpha"

luy = luy1.luy2/(luy1+luy2)

luy1= N1.w=sin (aw.dw1)/2

luy2=N2.w=sin(aw.dw2)/2=u.dw1.sin(aw)/2

suy ra luy=u.dw1.sinaw/[(u+1).2]

co' qn= Fn/LH

" H viet nho"

LH= 3.bw/(4-epa)

" w viet nho, ep la epsilon, a la anpha"

epa la he so trung khop

Fn= Ft/cosaw = 2T1/(d1.cosaw)

Fn: luc phap tuyen

LH tong chieu dai tiep xuc

ke den tai trong Fn= 2T.KHpeta.KHV/(d1.cosaw)

" Hpeta, HV viet nho"

suy ra cong thuc kiem nghiem

@H=(Zm.Zep.ZH/dw1).can[ 2T1.(u+1).KHpeta.KHV/(u.bw)] ...

Danh sách Chap
Loading...