ảnh nan chế + nao chế+ thập cẩm

Tùy Chỉnh
Tui cx đeo kính nè :)

Một ảnh nao chế lạc trôi vào đây rồi
Thập cẩm trong ảnh conan:)))))