Phần 2: Về đi anh...nơi đây em vẫn đợi!!!

Tùy Chỉnh

Nhiều bạn dặn dò, nhưng cũng không thể trả lời được hết mọi người...sorry, đành làm thông báo chung vậy...đây là link phần 2 (Về đi anh...nơi đây em vẫn đợi!!!), dành cho những ai quan tâm...
Tóm tắt nội dung phần 2: Nếu bạn muốn đọc tiếp về tình yêu của Uyên Minh thì phần 2 không phải nơi như vậy, với mình, đó là một tình yêu quá đẹp, quá tuyệt vời và trọn vẹn rồi...
Phần 2 kể về mối tình tuy ngọt ngào nhưng thấm buồn của Nghi Lan và Việt, cặp đôi đại ca - mồ côi.
http://www.wattpad.com/story/24646415-v%E1%BB%81-%C4%91i-anh-n%C6%A1i-%C4%91%C3%A2y-em-v%E1%BA%ABn-%C4%91%E1%BB%A3i