Đọc Truyện [12 chòm sao] Im lặng! Để tôi thích cậu! - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [12 chòm sao] Im lặng! Để tôi thích cậu!

Tác giả: PPoomu

Đọc Truyện

<<Đang edit...>>

Thanh xuân...

Tình cờ gặp gỡ...

Tình cảm ngây ngô đầu đời...

Những cái nhìn "lén lút"...

Những lần vô tình đến hạnh phúc...

Và lời tỉnh tò ngọt ngào nhất...

Khoảng thời gian ấy...

×PPoomu×


- Ngày đăng: 04.03.2018

- Ngày hoàn: xx.xx.20xx