Đọc Truyện [0421] Hai mối tình cho một cuộc đời - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [0421] Hai mối tình cho một cuộc đời

Tác giả: andiethecheesetea

Đọc Truyện

Giảng viên khoa Vật lý lại trở thành chú xe ôm.
Sinh viên năm cuối có nhà không ở lại chuyển hộ khẩu vào ở chung với chú xe ôm.
Và một xóm trọ bát nháo như (hơn) rất nhiều những cái xóm trọ ở ngoài đời thật.