Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi Full
2,994,391 lượt đọc 47,628 bình chọn yobi10
Đọc truyện Trả Thù Tổng Tài Ác Độc Full
333,390 lượt đọc 5,613 bình chọn yobi10
Đọc truyện Topic Everywhere On-Going
3,012 lượt đọc 126 bình chọn yobi10
Đọc truyện Khế ước Ma Cà Rồng (Vampire) Full
476 lượt đọc 46 bình chọn Nga-Yii
Đọc truyện Viết Cho Những Ngày Rêu Phong Full
1,144 lượt đọc 40 bình chọn Bubi1004
Đọc truyện Giới thiệu thành viên Trạch Bựa Hội Full
1,173 lượt đọc 96 bình chọn tobehonest_TBH
Đọc truyện CÁC CP PHỤ TRONG TRUYỆN CỦA MÁ TẦM On-Going
112 lượt đọc 0 bình chọn ThyBi10
Đọc truyện A On-Going
7 lượt đọc 0 bình chọn chibi1092
Đọc truyện Thiên Thần Bóng Tối On-Going
2 lượt đọc 0 bình chọn bibi10052017
Đọc truyện [ Truyện ngắn ] Rong ruổi những ngày mây... On-Going
26 lượt đọc 0 bình chọn Bubi1004