Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện [BHTT][NP][Tự Viết] Đế Vương Luyến On-Going
93,516 lượt đọc 12,982 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Spartace Couple][LongFic] How come you don't know Full
43,763 lượt đọc 1,459 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Spartace Couple][Shortfic] Vì yêu Full
16,660 lượt đọc 634 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Monday Couple][Longfic] Nói anh yêu em Full
34,610 lượt đọc 911 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [BHTT][Tự Viết] Một Mảnh Phù Hoa On-Going
947 lượt đọc 89 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [BHTT][NP][Tự Viết] Tô An cưới vợ Full
159,829 lượt đọc 10,482 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Monday Couple][Longfic] Câu trả lời chính là em Full
55,178 lượt đọc 1,822 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Monday Couple][Longfic] Indefectible Full
21,076 lượt đọc 588 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Monday Couple][Longfic] Cậu ấy là của tôi! Full
45,594 lượt đọc 1,479 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Song Song Couple][Shortfic] Be my sunshine Full
6,423 lượt đọc 301 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Spartace Couple][Shortfic] Em là của anh Full
11,503 lượt đọc 268 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Monday Couple][Shortfic] Nhân tình Full
16,798 lượt đọc 296 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Monday Couple][Shortfic] Betrayal Full
9,724 lượt đọc 339 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Monday Couple][Shortfic] Bad boy thì đã sao? Full
18,246 lượt đọc 334 bình chọn yenvu18
Đọc truyện [Monday Couple][Shortfic] Bạn gái tôi Full
13,466 lượt đọc 506 bình chọn yenvu18