Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện Before the storm → Yugchae On-Going
22,914 lượt đọc 2,342 bình chọn wat21say
Đọc truyện [Fiction] Ngôi sao duy nhất On-Going
1,622 lượt đọc 128 bình chọn wat21say
Đọc truyện Vẽ lại đường chân trời → JackJinJi On-Going
2,293 lượt đọc 542 bình chọn wat21say
Đọc truyện Sau màn đêm → JackMi On-Going
1,534 lượt đọc 153 bình chọn wat21say
Đọc truyện Người đi qua hồi ức → Bamlice Full
820 lượt đọc 107 bình chọn wat21say
Đọc truyện [request 03] Hoodie → MarkJen Full
1,296 lượt đọc 144 bình chọn wat21say
Đọc truyện [request 07] The sound of silence → Taeji Full
361 lượt đọc 47 bình chọn wat21say
Đọc truyện [request 01] Airplane → JinJi Full
1,050 lượt đọc 126 bình chọn wat21say
Đọc truyện [request 08] Tiên cá nhỏ → Myungyeon Full
285 lượt đọc 53 bình chọn wat21say
Đọc truyện Một nửa của một nửa → Heedragon On-Going
607 lượt đọc 63 bình chọn wat21say
Đọc truyện Mang em theo với → MarkMi Full
285 lượt đọc 53 bình chọn wat21say
Đọc truyện Wrong number → MarkRose Full
737 lượt đọc 85 bình chọn wat21say
Đọc truyện Tớ vẫn luôn ở đây → Luna Full
277 lượt đọc 15 bình chọn wat21say