Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Sau màn đêm → JackMi On-Going
1,663 lượt đọc 167 bình chọn wat21say
Đọc truyện [request 03] Hoodie → MarkJen Full
1,374 lượt đọc 151 bình chọn wat21say
Đọc truyện Của riêng → VMin Full
307 lượt đọc 47 bình chọn wat21say
Đọc truyện [request 06] Bỏ lỡ → MarkJen Full
949 lượt đọc 94 bình chọn wat21say
Đọc truyện [request 02] Cố chấp → JunJi Full
333 lượt đọc 53 bình chọn wat21say
Đọc truyện [request 07] The sound of silence → Taeji Full
406 lượt đọc 51 bình chọn wat21say
Đọc truyện Wrong number → MarkRose Full
775 lượt đọc 87 bình chọn wat21say
Đọc truyện Một nửa của một nửa → Heedragon On-Going
683 lượt đọc 80 bình chọn wat21say
Đọc truyện Nami-swan là người đặc biệt → Sanna Full
267 lượt đọc 30 bình chọn wat21say
Đọc truyện Mang em theo với → MarkMi Full
307 lượt đọc 57 bình chọn wat21say
Đọc truyện Chỉ là yêu nhau → Markmi Full
438 lượt đọc 70 bình chọn wat21say