Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Panenka → đám trẻ nhà thầy park On-Going
1,004,795 lượt đọc 108,730 bình chọn wat21say
Đọc truyện If you do → JinJi Full
66,080 lượt đọc 4,415 bình chọn wat21say
Đọc truyện Nói cho em nghe  → Yugchae Full
73,141 lượt đọc 9,211 bình chọn wat21say
Đọc truyện Đầu tiên và cuối cùng → một.mười ba Full
3,927 lượt đọc 386 bình chọn wat21say
Đọc truyện Nỗi nhớ màu trời → JackSoo On-Going
175,450 lượt đọc 30,084 bình chọn wat21say
Đọc truyện Những vệt màu loang → GOTPink On-Going
83,265 lượt đọc 11,740 bình chọn wat21say
Đọc truyện Heroine On-Going
2,286 lượt đọc 277 bình chọn wat21say
Đọc truyện Bóng hoa trong gương → Minrose On-Going
17,750 lượt đọc 1,562 bình chọn wat21say
Đọc truyện [Fiction] Ngôi sao duy nhất On-Going
2,324 lượt đọc 152 bình chọn wat21say
Đọc truyện Signal → Vrene On-Going
10,796 lượt đọc 1,344 bình chọn wat21say
Đọc truyện If you → JinJi Full
33,113 lượt đọc 2,429 bình chọn wat21say
Đọc truyện Midnight On-Going
1,531 lượt đọc 181 bình chọn wat21say
Đọc truyện [request 01] Airplane → JinJi Full
1,134 lượt đọc 129 bình chọn wat21say
Đọc truyện Người đi qua hồi ức → Bamlice Full
936 lượt đọc 116 bình chọn wat21say
Đọc truyện Before the storm → Yugchae On-Going
25,635 lượt đọc 2,474 bình chọn wat21say