Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện nhật ký mèo già On-Going
710 lượt đọc 74 bình chọn wat21say
Đọc truyện Nói cho em nghe  → Yugchae Full
61,813 lượt đọc 8,554 bình chọn wat21say
Đọc truyện If you do → JinJi Full
60,326 lượt đọc 4,221 bình chọn wat21say
Đọc truyện Panenka → đám trẻ nhà thầy park On-Going
409,078 lượt đọc 49,555 bình chọn wat21say
Đọc truyện If you → JinJi Full
29,140 lượt đọc 2,286 bình chọn wat21say
Đọc truyện Nỗi nhớ màu trời → JackSoo On-Going
148,944 lượt đọc 28,639 bình chọn wat21say
Đọc truyện Đầu tiên và cuối cùng → một.mười ba Full
3,124 lượt đọc 329 bình chọn wat21say
Đọc truyện Những vệt màu loang → GOTPink On-Going
72,006 lượt đọc 11,051 bình chọn wat21say
Đọc truyện Midnight On-Going
1,415 lượt đọc 174 bình chọn wat21say
Đọc truyện Signal → Vrene On-Going
8,933 lượt đọc 1,174 bình chọn wat21say
Đọc truyện Heroine On-Going
1,870 lượt đọc 246 bình chọn wat21say
Đọc truyện [request 02] Cố chấp → JunJi Full
305 lượt đọc 52 bình chọn wat21say
Đọc truyện [request 06] Bỏ lỡ → MarkJen Full
880 lượt đọc 91 bình chọn wat21say
Đọc truyện Bóng hoa trong gương → Minrose On-Going
15,378 lượt đọc 1,412 bình chọn wat21say
Đọc truyện Của riêng → VMin Full
261 lượt đọc 41 bình chọn wat21say