Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast] (Fantasy) On-Going
133,150 lượt đọc 6,957 bình chọn tranducluong7102000
Đọc truyện Góc tâm trạng On-Going
64 lượt đọc 4 bình chọn tranducluong7102000
Đọc truyện Kẻ bị ruồng bỏ 2 [The end of the word] On-Going
744 lượt đọc 29 bình chọn tranducluong7102000