Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Thay Thế Phẩm [ Chuyển Ver ] [TaeGi] Full
66,007 lượt đọc 6,120 bình chọn Pin_Pinn
Đọc truyện [ShortFic][TaeGi] Hai Mặt Full
35,888 lượt đọc 3,263 bình chọn thispencil
Đọc truyện |Hoàn||Taegi ver - H| |Bình hoa| On-Going
20,761 lượt đọc 2,537 bình chọn TaetotheGimeow
Đọc truyện [Vga|Taegi] Unkown Full
3,242 lượt đọc 283 bình chọn DanhTran99
Đọc truyện [ Chuyển ver - TaeGi ] [ H ] Ái Vô Cấm Kỵ Full
25,582 lượt đọc 2,264 bình chọn Yolo_bro_lol
Đọc truyện [Taegi] Say ngủ Full
27,074 lượt đọc 2,847 bình chọn Another176
Đọc truyện |Taegi ver - H||Song trình||Hoàn| On-Going
12,372 lượt đọc 1,617 bình chọn TaetotheGimeow
Đọc truyện [ Chuyển ver - TaeGi ] [ H ] Khát Khao Khôn Cùng Full
25,345 lượt đọc 2,275 bình chọn Shi-MSGS
Đọc truyện [Taegi] Sao băng Full
14,434 lượt đọc 1,738 bình chọn Another176
Đọc truyện | TaeGi | Bảy ngày hợp yêu Full
8,152 lượt đọc 1,027 bình chọn -imlchi
Đọc truyện |Hoàn||Taegi ver - H||Xin đừng ăn em| On-Going
2,485 lượt đọc 391 bình chọn TaetotheGimeow
Đọc truyện TAEGI || Marguerite. On-Going
970 lượt đọc 186 bình chọn cest94__
Đọc truyện [ Chuyển ver - TaeGi ] Bảo Mẫu Rất Bận Full
74,358 lượt đọc 7,466 bình chọn Shi-MSGS