Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện dooset daram On-Going
133,984 lượt đọc 14,104 bình chọn strawbergi-
Đọc truyện day dreamers On-Going
66,892 lượt đọc 5,309 bình chọn strawbergi-
Đọc truyện Enchanté Full
39 lượt đọc 6 bình chọn strawbergi-
Đọc truyện TEST On-Going
132 lượt đọc 3 bình chọn strawbergi-
Đọc truyện km ミ stories about us Full
5,766 lượt đọc 573 bình chọn ji-angelic
Đọc truyện Trả test On-Going
116 lượt đọc 15 bình chọn geminithsn
Đọc truyện  <text> jikook || love? of course On-Going
330 lượt đọc 99 bình chọn -jellyy
Đọc truyện [Strawberry Team] Shop Collect On-Going
503 lượt đọc 52 bình chọn _StrawberryTeam_
Đọc truyện hm ミ grocery On-Going
1,552 lượt đọc 433 bình chọn ji-angelic
Đọc truyện hakwoong./ strawberry milk On-Going
848 lượt đọc 201 bình chọn -springrain
Đọc truyện [ KojiYuu ] Thích và không thích! Full
251 lượt đọc 24 bình chọn Strawberry2829
Đọc truyện √ Trả Test  √ On-Going
128 lượt đọc 7 bình chọn SongJunMin123