Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [SM098*] 17 Tuổi Cũng Biết Yêu On-Going
2,721 lượt đọc 509 bình chọn sumonster098
Đọc truyện [SM098* - Ngắn - Full] Ốc Anh Vũ Của Tôi. Full
2,895 lượt đọc 194 bình chọn sumonster098
Đọc truyện [Threeshot - GilIsaac] GIÀY CAO GÓT Full
1,661 lượt đọc 155 bình chọn tram098
Đọc truyện [Threeshot - GilIsaac] NẮNG TRONG MƯA Full
1,041 lượt đọc 115 bình chọn tram098
Đọc truyện [Shortfic - GilIsaac] THIÊN THẦN LÀ CÓ THẬT Full
1,885 lượt đọc 173 bình chọn tram098
Đọc truyện [Twoshot - GilIsaac] CÀ PHÊ CHIỀU MƯA Full
925 lượt đọc 97 bình chọn tram098
Đọc truyện [Shortfic - GilIsaac] CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ Full
1,237 lượt đọc 116 bình chọn tram098
Đọc truyện [Oneshot - GilIsaac] NGƯỢC Full
699 lượt đọc 59 bình chọn tram098
Đọc truyện [Oneshot - GilIsaac] BIỂN CỔ TÍCH Full
404 lượt đọc 45 bình chọn tram098
Đọc truyện [Oneshot - GilIsaac]HẸN EM KIẾP SAU Full
519 lượt đọc 38 bình chọn tram098