Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [sessinu] Cẩu đần của ta! Full
4,038 lượt đọc 209 bình chọn huyetthienvi17
Đọc truyện Đã quá trễ để hối hận On-Going
76 lượt đọc 2 bình chọn sessinu5867123
Đọc truyện ĐỘNG BOYS LOVE On-Going
3,966 lượt đọc 196 bình chọn MatNgocDiemla
Đọc truyện Những couple mới🌸💫 On-Going
330 lượt đọc 25 bình chọn CBhana
Đọc truyện [TRANS] [Inu Yasha] Wish (SessInu) On-Going
2,150 lượt đọc 58 bình chọn SessMyn
Đọc truyện [SessInu] Trọng sinh On-Going
1,366 lượt đọc 80 bình chọn MiyaHamaki
Đọc truyện Kpop Is Life (P1) Full
12,938 lượt đọc 1,012 bình chọn Phuongnhu_990123
Đọc truyện [ONESHOT | 4Minute] Obsession Full
1,259 lượt đọc 48 bình chọn -freakish-
Đọc truyện Creepy pasta and cryptic (phần 2) On-Going
181,411 lượt đọc 10,122 bình chọn RedSunny