Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [Hunhan][Chuyển ver] Hai minh tinh Full
6,426 lượt đọc 599 bình chọn 930studio
Đọc truyện [Hunhan] Đoản văn đam mỹ Full
28,994 lượt đọc 3,109 bình chọn 930studio
Đọc truyện (Chuyển ver) [Hunhan] Phong mang Full
43,919 lượt đọc 4,359 bình chọn phuonglala_1604
Đọc truyện (Chuyển ver) [Hunhan] Ngục sủng Full
40,299 lượt đọc 2,934 bình chọn phuonglala_1604
Đọc truyện (Chuyển ver) [Hunhan] Dưỡng thành nữ vương Full
20,616 lượt đọc 2,221 bình chọn phuonglala_1604
Đọc truyện (Chuyển ver)[Hunhan] Triều thấp Full
16,059 lượt đọc 1,445 bình chọn phuonglala_1604
Đọc truyện (Chuyển ver) [Hunhan] Nhân ngư Tiểu Lộc Full
25,011 lượt đọc 2,728 bình chọn phuonglala_1604
Đọc truyện [Long Fic](HunHan) Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi Full
120,824 lượt đọc 11,337 bình chọn Sam_Lucifer
Đọc truyện HunHan - Đoản văn Full
255 lượt đọc 28 bình chọn jenhunhan
Đọc truyện [Shortfic | HunHan] Nghe em nói này Full
4,318 lượt đọc 237 bình chọn JellyBeans1901