Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện (Yết- Ngư) Pisces, you are mine! On-Going
13,342 lượt đọc 1,384 bình chọn Arina_Yu_Pisces
Đọc truyện [Hoàn]Pisces - Song Ngư Full
2,147 lượt đọc 210 bình chọn Tiro_bear_
Đọc truyện [AllPisces] 11 Shots On-Going
950 lượt đọc 64 bình chọn ZonPisces
Đọc truyện Pisces Group's Admin On-Going
211 lượt đọc 25 bình chọn PiscesTeam
Đọc truyện Song Ngư - Pisces Full
163 lượt đọc 11 bình chọn yukitsune_maru
Đọc truyện Hội về cung con cá ( Team about Pisces ) On-Going
190 lượt đọc 19 bình chọn KhanhPisces
Đọc truyện Thành Viên Pisces_Team On-Going
368 lượt đọc 42 bình chọn Pis_Ces_Team
Đọc truyện [Drop] Này, để ý đến tôi một chút đi chứ!!! On-Going
103,763 lượt đọc 4,226 bình chọn PiscesH
Đọc truyện [ Yết - Ngư ] Định mệnh Full
44,557 lượt đọc 1,930 bình chọn pisces_pi