Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện On-Going
1,687 lượt đọc 192 bình chọn Kim_Tae_Voppa
Đọc truyện parkjimin| pictures On-Going
24 lượt đọc 0 bình chọn yoongzchim
Đọc truyện parkjimin ❗ instagram Full
3,177 lượt đọc 269 bình chọn -hichimberry
Đọc truyện [Chuyển Ver][HopeMin] Cả Người Đều Là Bảo Full
34,793 lượt đọc 4,888 bình chọn parkjiminv95
Đọc truyện [Chuyển Ver][HopeMin] Tỏa Ái Full
31,124 lượt đọc 4,195 bình chọn parkjiminv95
Đọc truyện [Chuyển Ver][HopeMin] Hai Đứa Nhỏ Vô Tư Full
9,356 lượt đọc 1,200 bình chọn parkjiminv95
Đọc truyện Imagine _ BTS On-Going
26,616 lượt đọc 1,732 bình chọn _ParkJimin_1995_
Đọc truyện [Park Jimin x girl ] Định Mệnh Cho Anh Yêu Em On-Going
610 lượt đọc 29 bình chọn user03514457
Đọc truyện [Chuyển Ver][HopeMin] Công Tử Biến Bại Gia Tử Full
14,279 lượt đọc 2,734 bình chọn parkjiminv95
Đọc truyện [Chuyển Ver][HopeMin] Tướng Quân Sủng Phu Full
16,490 lượt đọc 1,950 bình chọn parkjiminv95
Đọc truyện [Chuyển Ver][HopeMin] Tân Hôn Full
14,506 lượt đọc 2,324 bình chọn parkjiminv95
Đọc truyện [Chuyển Ver] [HopeMin] Chí Mẫn! Anh Yêu Em Full
5,175 lượt đọc 661 bình chọn parkjiminv95
Đọc truyện [ Taehyung x You ] Xin Hãy Tha Cho Tôi , Tổng Tài !! [H] On-Going
18,289 lượt đọc 1,125 bình chọn user03514457