Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện List Ngôn Tình Ngược Nam - ReviewNgonTinh Full
11,915 lượt đọc 92 bình chọn StarJin1
Đọc truyện CHIẾN LUYẾN TUYẾT, HÀN TUYẾT TRUYỀN KỲ (h) end On-Going
155,563 lượt đọc 785 bình chọn ngontinhtq
Đọc truyện Tường Vy xinh đẹp (h) On-Going
77,597 lượt đọc 513 bình chọn ngontinhtq
Đọc truyện Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc On-Going
20,255 lượt đọc 200 bình chọn ngontinhquotes
Đọc truyện TỔNG GIÁM ĐỐC, XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT ! On-Going
10,790 lượt đọc 75 bình chọn toiyeungontinh1990
Đọc truyện Bệ Hạ Xin Tự Trọng - Tửu Tiểu Thất On-Going
79,873 lượt đọc 661 bình chọn ngontinhchonloc
Đọc truyện [ Đam Mỹ ] [ Edit ]  HẠNG GIA ĐẠI THIẾU On-Going
22,324 lượt đọc 775 bình chọn Ngontinh0811
Đọc truyện chibi cổ trang On-Going
82 lượt đọc 10 bình chọn MongmoNgontinh
Đọc truyện [NgônTình/Sắc] Yêu Anh, Em Thật Không Thể? On-Going
49 lượt đọc 12 bình chọn -HND_HTT-
Đọc truyện Trọng sinh Nữ Hoàng Asisu On-Going
117,975 lượt đọc 3,687 bình chọn ngontinh9x