Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [TRANS][HYUCKHEI/LUCHAN] Starry Night Full
1,210 lượt đọc 166 bình chọn minmon12
Đọc truyện [Hyuckhei/Luchan] Goodnight Full
168 lượt đọc 24 bình chọn minmon12
Đọc truyện CHÂN NGẮN, SAO PHẢI XOẮN ! - HUYỀN LÊ Full
9,356 lượt đọc 189 bình chọn MonMon1293
Đọc truyện NƠI ẤY CÓ ANH - BORN Full
54,825 lượt đọc 855 bình chọn MonMon1293
Đọc truyện Thanh xuân của tôi có cậu là đủ ❤ Full
9,894 lượt đọc 189 bình chọn Moonmoon122
Đọc truyện NẾU CÓ MỘT LINH HỒN YÊU EM - NGÔ HOÀNG ANH Full
2,625 lượt đọc 77 bình chọn MonMon1293
Đọc truyện KHOẢNG CÁCH TÌNH YÊU - BORN Full
42,176 lượt đọc 604 bình chọn MonMon1293
Đọc truyện Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình _Keith Ferrazzi. Tahl Raz On-Going
43,028 lượt đọc 287 bình chọn nhon123
Đọc truyện NÓI YÊU EM BẢY LẦN - BORN Full
19,226 lượt đọc 404 bình chọn MonMon1293
Đọc truyện MoNayeon2 Full
1,677 lượt đọc 155 bình chọn MoNayeon123
Đọc truyện KHÔNG PHẢI LÀ CỔ TÍCH - KAWI Full
8,212 lượt đọc 181 bình chọn MonMon1293
Đọc truyện ANH LÀ ĐỒ KHỐN NHƯNG ..... EM YÊU ANH - SAM Full
222,586 lượt đọc 6,596 bình chọn MonMon1293
Đọc truyện BÀ XÃ NGHỊCH NGỢM, EM LÀ CỦA ANH ! - ANN Full
170,603 lượt đọc 4,947 bình chọn MonMon1293
Đọc truyện 7 NGÀY ĐỂ NÓI ANH YÊU EM - BORN Full
23,366 lượt đọc 514 bình chọn MonMon1293