Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện CaichetcuanguoiTayTang Full
140 lượt đọc 1 bình chọn minhtam90
Đọc truyện quysoncanhsach Full
62 lượt đọc 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện kinhHiềnNhân On-Going
104 lượt đọc 1 bình chọn minhtam90
Đọc truyện kinh tứ niệm xứ On-Going
128 lượt đọc 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện Tam Thiên Tự On-Going
847 lượt đọc 5 bình chọn minhtam90
Đọc truyện Vui học Tiếng Anh On-Going
294 lượt đọc 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện 214 bộ chữ Hán On-Going
441 lượt đọc 6 bình chọn minhtam90
Đọc truyện CỔ HUẤN On-Going
606 lượt đọc 1 bình chọn minhtam90
Đọc truyện according to the buddha's teachings On-Going
50 lượt đọc 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện 214 bộ chữ Hán thơ On-Going
3,716 lượt đọc 3 bình chọn minhtam90
Đọc truyện kinh nghiệm học tiếng anh On-Going
216 lượt đọc 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TRỰC CHỈ ĐỀ CƯƠNG On-Going
143 lượt đọc 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện |VKook| (Threeshot) Em yêu anh! Anh yêu ai? Full
12,874 lượt đọc 1,204 bình chọn leeminhtam99
Đọc truyện |VKook| (Shortfic) Cho tới khi em đến! On-Going
5,351 lượt đọc 554 bình chọn leeminhtam99
Đọc truyện |VKook| (Longfic) Luật sư xin đừng cãi em! On-Going
25,342 lượt đọc 2,520 bình chọn leeminhtam99