Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện CaichetcuanguoiTayTang Full
140 lượt đọc 1 bình chọn minhtam90
Đọc truyện quysoncanhsach Full
62 lượt đọc 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện Tam Thiên Tự On-Going
802 lượt đọc 4 bình chọn minhtam90
Đọc truyện Vui học Tiếng Anh On-Going
288 lượt đọc 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện kinh tứ niệm xứ On-Going
128 lượt đọc 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện 214 bộ chữ Hán On-Going
437 lượt đọc 6 bình chọn minhtam90
Đọc truyện kinhHiềnNhân On-Going
104 lượt đọc 1 bình chọn minhtam90
Đọc truyện CỔ HUẤN On-Going
586 lượt đọc 1 bình chọn minhtam90
Đọc truyện according to the buddha's teachings On-Going
50 lượt đọc 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện 214 bộ chữ Hán thơ On-Going
3,697 lượt đọc 3 bình chọn minhtam90
Đọc truyện kinh nghiệm học tiếng anh On-Going
216 lượt đọc 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TRỰC CHỈ ĐỀ CƯƠNG On-Going
143 lượt đọc 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện |VKook| (Threeshot) Em yêu anh! Anh yêu ai? Full
11,614 lượt đọc 1,114 bình chọn leeminhtam99
Đọc truyện |VKook| (Shortfic) Cho tới khi em đến! On-Going
3,586 lượt đọc 361 bình chọn leeminhtam99
Đọc truyện |VKook| (Longfic) Luật sư xin đừng cãi em! On-Going
22,642 lượt đọc 2,338 bình chọn leeminhtam99