Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Trên con thuyền vĩ đại On-Going
2,967 lượt đọc 116 bình chọn meoden613
Đọc truyện ngày đặc biệt Full
54 lượt đọc 5 bình chọn meoden613
Đọc truyện ( Khải Thiên ) (Hoàn ) Chạm Full
1,552 lượt đọc 69 bình chọn Dilysia1112
Đọc truyện [Hoàn] Beast is the best. Full
1,408 lượt đọc 92 bình chọn Dilysia1112
Đọc truyện [Hoàn] Forget me not - Xin đừng quên tôi Full
653 lượt đọc 16 bình chọn Dilysia1112
Đọc truyện TTCCPN On-Going
7,044 lượt đọc 39 bình chọn nice_cat1993
Đọc truyện Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân On-Going
15,656 lượt đọc 755 bình chọn BaSanJK
Đọc truyện Truyền thuyết của Grand Gaia On-Going
21 lượt đọc 2 bình chọn RyuuNguyen613