Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện [FANFICTON] [FANGIRL&IDOL] Kí Túc Xá Full
81,882 lượt đọc 3,199 bình chọn JoliejolieK
Đọc truyện [Imagine/Fic] [MarkTuanXFangirl] TÊN TRỘM THẾ KỈ On-Going
14,919 lượt đọc 2,044 bình chọn GOT7shoidimhang
Đọc truyện Tinh Than Bien - tron bo Full
135,844 lượt đọc 278 bình chọn ghostvuong
Đọc truyện [ Edit ] [ H ] Mua Vợ [ Markson/Jark ] Full
25,663 lượt đọc 1,500 bình chọn Mio-Ng
Đọc truyện [Got7][Jark/Markson] Ghen??? Full
25,975 lượt đọc 1,224 bình chọn GWu108
Đọc truyện |Chuyển ver| MarkJen | Rồi ta sẽ lại yêu Full
1,221 lượt đọc 89 bình chọn _AGS_G7_
Đọc truyện | Mark x Jennie | • 30 days love Full
30,160 lượt đọc 2,573 bình chọn -swanwhite
Đọc truyện [LongFic] Người Vợ Hậu Đậu (MarkSon) Full
81,335 lượt đọc 4,149 bình chọn MinnieARMY1310
Đọc truyện [Wri-fic][Short-fic][Bmark] YÊU ANH... (HOÀN) Full
5,190 lượt đọc 353 bình chọn GOT7FanficVN
Đọc truyện [JARK ver/Edit] No title!!! Full
21,405 lượt đọc 1,573 bình chọn SonYeon_169
Đọc truyện The last song → MarkJen/ VJen Full
30,910 lượt đọc 2,221 bình chọn wat21say
Đọc truyện HẦU HẠ ANH CẢ ĐỜI_ chuyển ver (JINMARK) Full
4,325 lượt đọc 475 bình chọn NaMyGOT7
Đọc truyện My own GOT7 On-Going
193,830 lượt đọc 17,002 bình chọn Tiro_bear_
Đọc truyện [IMAGINE] GOT7 & Bạn gái On-Going
21,546 lượt đọc 2,221 bình chọn how_can_i_say