Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [IMAGINE] GOT7 My Boyfriends 남자친구 On-Going
7,353 lượt đọc 776 bình chọn kyum_yg
Đọc truyện [Đoản văn đam mỹ]  On-Going
1 lượt đọc 0 bình chọn bumbum_yeumdg
Đọc truyện [DPT] [ĐÓNG] Design Bìa 1 Full
14,944 lượt đọc 2,399 bình chọn darkparadiseteam
Đọc truyện :) xoài yêu :X On-Going
127 lượt đọc 1 bình chọn yum_yun
Đọc truyện How I See You On-Going
85 lượt đọc 0 bình chọn yum_yun
Đọc truyện Nhớ Em - Minh Vương M4U On-Going
159 lượt đọc 0 bình chọn yum_yun
Đọc truyện the red violin On-Going
122 lượt đọc 0 bình chọn yum_yun
Đọc truyện Tìm Anh - Đông Nhi On-Going
196 lượt đọc 1 bình chọn yum_yun
Đọc truyện beautiful On-Going
72 lượt đọc 0 bình chọn yum_yun
Đọc truyện khủng khíp On-Going
192 lượt đọc 0 bình chọn yum_yun
Đọc truyện Low - Flo Rida ft. T-Pain On-Going
31 lượt đọc 0 bình chọn yum_yun
Đọc truyện Câu điều kiện loại 3 On-Going
205 lượt đọc 0 bình chọn yum_yun
Đọc truyện Hot N' Cold - Katy Perry On-Going
109 lượt đọc 0 bình chọn yum_yun
Đọc truyện E.T. - Katy Perry ft. Tinie Tempah On-Going
122 lượt đọc 0 bình chọn yum_yun
Đọc truyện Tình yêu đang đợi em ngoài kia On-Going
240 lượt đọc 0 bình chọn yum_yun