Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Mr.beta, em là của tôi Full
338,788 lượt đọc 18,959 bình chọn khunglongxanh1997
Đọc truyện Cưỡng đoạt On-Going
22,972 lượt đọc 1,519 bình chọn khunglongxanh1997
Đọc truyện Tiểu Lang Full
1,788 lượt đọc 183 bình chọn khunglongxanh1997
Đọc truyện Đoản đam mỹ tổng hợp On-Going
4,067 lượt đọc 299 bình chọn khunglongxanh1997
Đọc truyện Vân Vũ On-Going
508 lượt đọc 44 bình chọn khunglongxanh1997