Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện Mr.beta, em là của tôi On-Going
186,863 lượt đọc 11,782 bình chọn khunglongxanh1997
Đọc truyện Tiểu Lang Full
1,006 lượt đọc 112 bình chọn khunglongxanh1997
Đọc truyện Đoản đam mỹ tổng hợp On-Going
2,133 lượt đọc 201 bình chọn khunglongxanh1997
Đọc truyện Cưỡng đoạt On-Going
4,634 lượt đọc 300 bình chọn khunglongxanh1997
Đọc truyện Vân Vũ On-Going
234 lượt đọc 22 bình chọn khunglongxanh1997