Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [Longfic][TaeJin]Undefined Full
19,230 lượt đọc 1,978 bình chọn JadeDo98
Đọc truyện [Ai Là Mẹ Anh][NamJin][Chuyển ver] Full
75,510 lượt đọc 5,992 bình chọn TrThu3
Đọc truyện ( chuyển ver ) all jin Người hầu hoàn gia On-Going
499 lượt đọc 56 bình chọn angle_jin
Đọc truyện seokjin » love hurts? Full
27,830 lượt đọc 1,527 bình chọn thieenthanhh
Đọc truyện [BTS] [Short]  {NamJin} [Hậu đậu] Full
15,191 lượt đọc 1,197 bình chọn bubble_unicorn
Đọc truyện [ BTS ] JIN X YOU On-Going
2,624 lượt đọc 167 bình chọn Tr_Trag_Jungkook_BTS
Đọc truyện Tôi thích cô đấy, thì làm sao?! Full
10,150 lượt đọc 637 bình chọn Yoo_Hari
Đọc truyện |Completed| Sweet Stories 1 Full
378,559 lượt đọc 33,339 bình chọn Maknaeteam
Đọc truyện Chuyện hoang đường - myg.ksj Full
12,180 lượt đọc 1,417 bình chọn Kookiemochie
Đọc truyện [BTS]Gia đình kiểu mới. Full
534,127 lượt đọc 55,350 bình chọn MeooAka99
Đọc truyện [Oneshot][NamJin] Monster Full
8,372 lượt đọc 1,221 bình chọn Shine_on_Jin
Đọc truyện 《 imagine 》 yoongi • em là của tôi • Full
292,385 lượt đọc 15,687 bình chọn jimjim305
Đọc truyện [BTS ||| Kim Seok Jin][H] Kẻ Đeo Bám. Full
8,976 lượt đọc 733 bình chọn HanJihong
Đọc truyện Jin hyung Became a Child?! | all.seokjin Full
14,780 lượt đọc 1,829 bình chọn namjunsblossom