Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện 《creepypasta fanfic》 On-Going
61,042 lượt đọc 3,922 bình chọn jimmypuppet
Đọc truyện Creepypasta Và Các Ngày Lễ On-Going
2,360 lượt đọc 139 bình chọn jimmypuppet
Đọc truyện allarmin | attack on titan On-Going
3,748 lượt đọc 350 bình chọn jimmypuppet
Đọc truyện 《coc》 lumière On-Going
92 lượt đọc 19 bình chọn jimmypuppet
Đọc truyện Des Bìa Bao Tập 💝 On-Going
402 lượt đọc 25 bình chọn hoasymua
Đọc truyện Sharing On-Going
2,186 lượt đọc 364 bình chọn huyenLongLon
Đọc truyện [LongFic] Thù Hận Trong Tình Yêu [JeTi] Full
23,710 lượt đọc 376 bình chọn _KimmyPark_
Đọc truyện [QUA Team] Khu Review Design(NGƯNG NHẬN ĐƠN) On-Going
1,177 lượt đọc 118 bình chọn QUATeam
Đọc truyện My Pictures On-Going
501 lượt đọc 93 bình chọn Puu_Ki
Đọc truyện Stock Gallery On-Going
64,690 lượt đọc 6,596 bình chọn -rkfawnn
Đọc truyện Cơn mưa ngày hôm qua Full
91 lượt đọc 3 bình chọn ArmyPham
Đọc truyện KHUYNH TẪN THIÊN HẠ Full
334 lượt đọc 7 bình chọn shopmyphamtina
Đọc truyện [OneShot] Phim Kinh Dị [Jeti] MA+18 Full
6,771 lượt đọc 60 bình chọn _KimmyPark_