Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện BTS | IMAGINE | Triền Miên Bất Tận Full
335,113 lượt đọc 25,991 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện Make Love | Chào Tiền Bối! | kth Full
42,560 lượt đọc 4,744 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện •P.1•FULL•Ép Yêu 100 Ngày• Full
275,344 lượt đọc 8,619 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện •P.2•Ép Yêu 100 Ngày• On-Going
82,351 lượt đọc 5,503 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện twoshot | jjk | My Little Love Full
1,946 lượt đọc 167 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện BTS VÀ 1001 LÍ DO ĐỘI QUẦN =))) Full
21,574 lượt đọc 1,962 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện ĐoảnVăn | Đến Lượt Anh Yêu Em Full
636 lượt đọc 61 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện Đoản Văn | San Sẻ Yêu Thương Full
287 lượt đọc 32 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện XK | Xuyên Không Làm Quý Phi On-Going
6,249 lượt đọc 318 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện Đoản•Cổ trang•Động lòng Full
179 lượt đọc 34 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện H•Imagine•BTS•Possess me~ On-Going
21,515 lượt đọc 1,707 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện •BTS event•Play together• On-Going
1,360 lượt đọc 202 bình chọn jessicajarrell2811