Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện yoonnie | the last song On-Going
35,200 lượt đọc 6,100 bình chọn jeonjk514
Đọc truyện kooklice | bed On-Going
12,170 lượt đọc 1,650 bình chọn jeonjk514
Đọc truyện blackbangtan | stay with me Full
58,636 lượt đọc 3,405 bình chọn jeonjk514
Đọc truyện minchae | manggu Full
52,257 lượt đọc 6,401 bình chọn jeonjk514
Đọc truyện 309 - three oh nine Full
8,352 lượt đọc 862 bình chọn jeonjk514
Đọc truyện  vsoo | you Full
9,857 lượt đọc 1,207 bình chọn jeonjk514
Đọc truyện hopejen | still love you Full
8,321 lượt đọc 1,238 bình chọn jeonjk514
Đọc truyện blackvelvet | chúng ta Full
4,103 lượt đọc 581 bình chọn jeonjk514
Đọc truyện kooklice |  always On-Going
21,275 lượt đọc 3,976 bình chọn jeonjk514
Đọc truyện minchae | a daily song Full
5,128 lượt đọc 751 bình chọn jeonjk514
Đọc truyện taennie | in love On-Going
6,804 lượt đọc 1,215 bình chọn jeonjk514
Đọc truyện kookchaeng | love yourself Full
1,150 lượt đọc 262 bình chọn jeonjk514
Đọc truyện blackbangtan | begin again On-Going
8,386 lượt đọc 650 bình chọn jeonjk514
Đọc truyện kooklice | nothing like us Full
22,296 lượt đọc 2,812 bình chọn jeonjk514
Đọc truyện [ oneshot ] bts x blackpink On-Going
6,984 lượt đọc 468 bình chọn jeonjk514