Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện Siêu cấp linh khí FULL Full
6,387 lượt đọc 23 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Bá đế ma dục full Full
6,102 lượt đọc 16 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Võng du chi Siêu Cấp Vú Em full Full
5,875 lượt đọc 20 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Cao sơn mục trường END Full
4,456 lượt đọc 22 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Tiêu dao thần y end Full
1,778 lượt đọc 7 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Giản Bảo On-Going
7,329 lượt đọc 39 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Bá thiên Thiếu soái end Full
3,500 lượt đọc 6 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Bát quái lô dã phong cuồng full Full
3,219 lượt đọc 14 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện tùy thân không gian full On-Going
12,849 lượt đọc 91 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Mỹ Nữ Toàn Thu Chi Phong Lưu Tu Chân FULL Full
1,975 lượt đọc 4 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Đào bảo Vương On-Going
3,983 lượt đọc 22 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Trọng sinh khắp nơi hoàng kim full On-Going
4,206 lượt đọc 24 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Tam quốc chi Bá Vương môn đồ On-Going
4,901 lượt đọc 19 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Vua Phỉ Thúy On-Going
4,146 lượt đọc 22 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Trọng Sinh Chi Tuyệt Thế Thiên Kiêu On-Going
10,476 lượt đọc 47 bình chọn jbkyoreil