Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện Trời Đất Tác Thành - Tang Giới Full
153,236 lượt đọc 3,008 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Trọng sinh chi ngốc phu quân - Phượng Vân Full
94,943 lượt đọc 3,930 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Sổ tay nuôi dưỡng công công - Hồ Thập Tam Full
74,905 lượt đọc 1,778 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Cứu vớt hoàng tử biến đen - Bản Lật Tử Full
46,047 lượt đọc 1,673 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương On-Going
72,525 lượt đọc 1,937 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Ông xã phúc hắc chỉ yêu vợ - Đề Tuyến WaWa On-Going
21,090 lượt đọc 462 bình chọn huyenntrangg28