Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện Trời Đất Tác Thành - Tang Giới Full
86,979 lượt đọc 1,674 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Trọng sinh chi ngốc phu quân - Phượng Vân Full
53,490 lượt đọc 2,525 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Sổ tay nuôi dưỡng công công - Hồ Thập Tam Full
32,681 lượt đọc 1,032 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Ảnh Vệ Xuyên Không - Bản Sắc Full
25,868 lượt đọc 814 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương On-Going
51,887 lượt đọc 1,253 bình chọn huyenntrangg28