Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [ SHORTFIC - IMAGINE ] TAEHYUNG || You ( = i) √ Full
13,590 lượt đọc 915 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | JIMIN | IMAGINE - shortfic | from me to you ✅ Full
1,275 lượt đọc 158 bình chọn gureumine356
Đọc truyện |JUNGKOOK| IMAGINE| BOYFRIEND On-Going
376,992 lượt đọc 29,310 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | Vampire! BTS | IMAGINE | BLOODMATE On-Going
6,096 lượt đọc 507 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMAGINE || BTS] V || The girl next class ✅ On-Going
31,045 lượt đọc 2,531 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | JUNGKOOK IMAGINE | Thích bạn học giỏi thì thế nào On-Going
13,969 lượt đọc 1,180 bình chọn gureumine356
Đọc truyện BTS SUGA √ you, me and her √ On-Going
1,635 lượt đọc 139 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | • produce 101ss2 • imagine • | boyfriend squad On-Going
10,379 lượt đọc 910 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMAGINE] Những Ngày Như Thế... On-Going
553 lượt đọc 65 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMA] [ iKON] Apology On-Going
716 lượt đọc 56 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Longfic - T] Nothing Like You - Orange Marmalade On-Going
520 lượt đọc 8 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [BTS IMAGINE] [Jungkook] [SE] I love you Full
1,386 lượt đọc 62 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Oneshort] [Seventeen - Gyuhao] Khi Kim Mingyu ghen Full
2,801 lượt đọc 151 bình chọn gureumine356
Đọc truyện my angel On-Going
152 lượt đọc 26 bình chọn gureumine356