Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện |JUNGKOOK| IMAGINE| BOYFRIEND On-Going
346,465 lượt đọc 27,955 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [ SHORTFIC - IMAGINE ] TAEHYUNG || You ( = i) √ Full
10,615 lượt đọc 694 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | Vampire! BTS | IMAGINE | BLOODMATE On-Going
4,564 lượt đọc 382 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMAGINE || BTS] V || The girl next class ✅ On-Going
25,255 lượt đọc 2,134 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | • produce 101ss2 • imagine • | boyfriend squad On-Going
9,011 lượt đọc 818 bình chọn gureumine356
Đọc truyện BTS SUGA √ you, me and her √ On-Going
1,299 lượt đọc 109 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMAGINE] Những Ngày Như Thế... On-Going
489 lượt đọc 53 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMA] [ iKON] Apology On-Going
636 lượt đọc 54 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Longfic - T] Nothing Like You - Orange Marmalade On-Going
509 lượt đọc 8 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [BTS IMAGINE] [Jungkook] [SE] I love you Full
1,077 lượt đọc 48 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Oneshort] [Seventeen - Gyuhao] Khi Kim Mingyu ghen Full
2,528 lượt đọc 140 bình chọn gureumine356
Đọc truyện my angel On-Going
87 lượt đọc 20 bình chọn gureumine356