Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện |JUNGKOOK| IMAGINE| BOYFRIEND On-Going
311,639 lượt đọc 26,324 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [ SHORTFIC - IMAGINE ] TAEHYUNG || You ( = i) √ Full
7,773 lượt đọc 539 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | Vampire! BTS | IMAGINE | BLOODMATE On-Going
3,499 lượt đọc 289 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMAGINE || BTS] V || The girl next class ✅ On-Going
20,922 lượt đọc 1,913 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | • produce 101ss2 • imagine • | boyfriend squad On-Going
7,293 lượt đọc 668 bình chọn gureumine356
Đọc truyện BTS SUGA √ you, me and her √ On-Going
920 lượt đọc 84 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMAGINE] Những Ngày Như Thế... On-Going
450 lượt đọc 48 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMA] [ iKON] Apology On-Going
586 lượt đọc 52 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Longfic - T] Nothing Like You - Orange Marmalade On-Going
501 lượt đọc 8 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Oneshort] [Seventeen - Gyuhao] Khi Kim Mingyu ghen Full
2,363 lượt đọc 135 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [BTS IMAGINE] [Jungkook] [SE] I love you Full
875 lượt đọc 43 bình chọn gureumine356
Đọc truyện my angel On-Going
15 lượt đọc 6 bình chọn gureumine356