Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện Truy thê công lược -chưa hoàn On-Going
2,129 lượt đọc 15 bình chọn donhuocthu
Đọc truyện Tôn thần loạn nhập- Cánh đồng tuyết u linh On-Going
793 lượt đọc 14 bình chọn donhuocthu
Đọc truyện Tiên đôn- Vũ hiên nhiễm On-Going
606 lượt đọc 11 bình chọn donhuocthu
Đọc truyện Mê muội - o tích thần On-Going
149 lượt đọc 0 bình chọn donhuocthu
Đọc truyện Xuyên thư chi nữ phối tu tiên kỷ On-Going
59 lượt đọc 4 bình chọn donhuocthu
Đọc truyện [hiện đại] Này hôn ta ly định rồi On-Going
116 lượt đọc 1 bình chọn donhuocthu
Đọc truyện Đế quốc đệ nhất thủ tàn On-Going
30 lượt đọc 1 bình chọn donhuocthu
Đọc truyện Thư viện có cổ quái- Đào cách On-Going
27 lượt đọc 0 bình chọn donhuocthu
Đọc truyện xuyên việt chi bạo tẩu nông phụ On-Going
39 lượt đọc 1 bình chọn donhuocthu
Đọc truyện nam chủ hắn lão - còn tiếp On-Going
17 lượt đọc 0 bình chọn donhuocthu