Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện CÔ DÂU THỨ BẢY On-Going
369,202 lượt đọc 22,930 bình chọn cungthienyet
Đọc truyện CẬU CHỦ HẮC ÁM On-Going
145,619 lượt đọc 6,257 bình chọn cungthienyet
Đọc truyện ĐOẢN CỦA MÌNH Se+He On-Going
7,098 lượt đọc 529 bình chọn cungthienyet
Đọc truyện CÔ GÁI NHỎ VÀ ANH On-Going
77,379 lượt đọc 3,005 bình chọn cungthienyet
Đọc truyện DẠY TIỂU THỤ ĐỘNG PHÒNG On-Going
25,759 lượt đọc 1,322 bình chọn cungthienyet
Đọc truyện GẢ CHO ANH On-Going
24,025 lượt đọc 1,103 bình chọn cungthienyet
Đọc truyện Mệnh kỵ sĩ (Fan facfic) On-Going
1,887 lượt đọc 56 bình chọn rubycungthienyet
Đọc truyện Khế ước Ma Cà Rồng (Vampire) Full
548 lượt đọc 48 bình chọn Nga-AnYii
Đọc truyện Hòa âm lâm hỉ On-Going
45 lượt đọc 5 bình chọn rubycungthienyet