Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện CÔ DÂU THỨ BẢY On-Going
50,232 lượt đọc 5,571 bình chọn cungthienyet
Đọc truyện CẬU CHỦ HẮC ÁM On-Going
103,548 lượt đọc 4,365 bình chọn cungthienyet
Đọc truyện ĐOẢN CỦA MÌNH Se+He On-Going
2,954 lượt đọc 257 bình chọn cungthienyet
Đọc truyện CÔ GÁI NHỎ VÀ ANH On-Going
51,693 lượt đọc 2,022 bình chọn cungthienyet
Đọc truyện TÔI DẠY ANH ĐỘNG PHÒNG On-Going
15,527 lượt đọc 898 bình chọn cungthienyet
Đọc truyện GẢ CHO ANH On-Going
13,841 lượt đọc 652 bình chọn cungthienyet
Đọc truyện Mệnh kỵ sĩ (Fan facfic) On-Going
1,456 lượt đọc 38 bình chọn rubycungthienyet
Đọc truyện Khế ước Ma Cà Rồng (Vampire) Full
381 lượt đọc 40 bình chọn Nga-Yii
Đọc truyện Hòa âm lâm hỉ On-Going
43 lượt đọc 5 bình chọn rubycungthienyet