Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện |btsimagine| boyfriend On-Going
21 lượt đọc 0 bình chọn reyzbler
Đọc truyện [BTS IMAGINE] I Need U Full
10,034 lượt đọc 353 bình chọn -RoseP-
Đọc truyện |JUNGKOOK| IMAGINE| BOYFRIEND On-Going
376,992 lượt đọc 29,310 bình chọn gureumine356
Đọc truyện Kim Seok Jin >> Deskmate << On-Going
429 lượt đọc 78 bình chọn Kaanie_Ph
Đọc truyện [Fanfic Girl][ Jungkook]Yêu Em Mất Rồi On-Going
36,918 lượt đọc 1,386 bình chọn Ramin0702
Đọc truyện BTS - imaginations On-Going
576 lượt đọc 37 bình chọn readlearnwriting
Đọc truyện [JIMIN] OAN GIA On-Going
7,013 lượt đọc 363 bình chọn botbts2803
Đọc truyện [BTS Imagine][Fanfiction] Avenir Full
19,250 lượt đọc 1,856 bình chọn dinhhien224
Đọc truyện | JIMIN | IMAGINE - shortfic | from me to you ✅ Full
1,275 lượt đọc 158 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Imagine] [H] Taehyung, my daddy!! On-Going
9,176 lượt đọc 425 bình chọn jeongahh_nie
Đọc truyện [BTS Imagine][Fanfiction] My Rainy Girl Full
51,048 lượt đọc 3,303 bình chọn dinhhien224
Đọc truyện •[BTS IMAGINE] Text-Shortima & You• Full
227,328 lượt đọc 17,242 bình chọn -RoseP-
Đọc truyện [BTS Imagine][Fanfiction] Tuổi trẻ của chúng ta Full
76,146 lượt đọc 4,706 bình chọn dinhhien224