Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện l IMAGINE l [ BTS ] On-Going
200,312 lượt đọc 11,739 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện Tình Yêu Idol On-Going
6,706 lượt đọc 357 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện [ BTS x ARMY ] 당신을 사랑 해요! On-Going
1,198 lượt đọc 112 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện Blog Zynnier 💚 On-Going
1,607 lượt đọc 123 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện [ PD101 x Fan ] Kang Daniel là đồ Quái Vật On-Going
533 lượt đọc 36 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện BANGTAN STYLE On-Going
422 lượt đọc 26 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện [VKOOK] [ SE ] SAVE ME On-Going
67 lượt đọc 7 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện l IMAGINE l [ BTS/ Suga ] [ 17+ ] Sugar Free On-Going
4,910 lượt đọc 214 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện [ TRANS ] [ IMAGINE ] [ 18+ ] jkk HAVE SEX On-Going
2,999 lượt đọc 141 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện [ BTS ] 50 Câu Chuyện Cười On-Going
700 lượt đọc 70 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện l BTS l [ 18+ ] MESSENGER On-Going
19,859 lượt đọc 974 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện [Shortfic|Yulsic] Mistake Full
7,877 lượt đọc 231 bình chọn ___Zyn
Đọc truyện Ngự Nữ Tâm Kinh On-Going
2,448 lượt đọc 3 bình chọn kufitcb123