Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [ BTS ] FANART 18+ On-Going
5,434 lượt đọc 211 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện l IMAGINE l [ BTS/ Suga ] [ 17+ ] Sugar Free On-Going
63,639 lượt đọc 4,552 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện [ imagine ] [ Hoàn ] { jm } Chồng Tôi Là Park MeoMeo Full
31,200 lượt đọc 1,745 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện [ BTS ] IMAGINE text On-Going
73,953 lượt đọc 6,954 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện | DROP | [ TRANS ] [ IMAGINE ] [ 18+ ] jkk HAVE SEX On-Going
22,306 lượt đọc 736 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện Blog Zynnier ? On-Going
7,432 lượt đọc 544 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện l BTS x ARMY l Playlist 14 Sad On-Going
7,713 lượt đọc 493 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện [ Daniel x Fan ] Anh... Là Ma Cà Rồng On-Going
6,867 lượt đọc 456 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện BANGTAN STYLE On-Going
1,224 lượt đọc 87 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện [ BTS ] 50 Câu Chuyện Cười On-Going
1,580 lượt đọc 131 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện l BTS l [ 18+ ] MESSENGER On-Going
38,057 lượt đọc 1,537 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện Ngự Nữ Tâm Kinh On-Going
2,605 lượt đọc 4 bình chọn kufitcb123