Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [FF- BTS]Trái Đất thứ 2 On-Going
36,295 lượt đọc 3,453 bình chọn YiJang_181220
Đọc truyện [FF-JungKook & you] Là tình cờ hay  định mệnh On-Going
99,174 lượt đọc 8,966 bình chọn YiJang_181220
Đọc truyện [FF-JHope&you] Anh trai! Làm chồng em nhé On-Going
7,130 lượt đọc 671 bình chọn YiJang_181220
Đọc truyện [H-JungKook & you]Có con với tổng tài On-Going
4,783 lượt đọc 509 bình chọn YiJang_181220
Đọc truyện [FF BTS] BTS and you (16+) (18+) On-Going
32,187 lượt đọc 1,465 bình chọn YiJang_181220
Đọc truyện Khi BTS làm bố On-Going
15,988 lượt đọc 1,345 bình chọn YiJang_181220
Đọc truyện [FF-Jimin and you] Bên anh đến cuối đời On-Going
4,841 lượt đọc 359 bình chọn YiJang_181220
Đọc truyện [FF-Jin&you] Ở trọ trong tim anh On-Going
2,063 lượt đọc 178 bình chọn YiJang_181220
Đọc truyện [FF-NamJoon&you] Giết anh lần nữa On-Going
1,971 lượt đọc 177 bình chọn YiJang_181220
Đọc truyện [Dairy] Nhật ký gửi đến anh-Bangtanboys On-Going
401 lượt đọc 47 bình chọn YiJang_181220