Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Hàm Hương Tuyết On-Going
18,496 lượt đọc 210 bình chọn Wang0726
Đọc truyện [FANFIC][BTS][TFBOYS] Fangirl Blog On-Going
53 lượt đọc 7 bình chọn Wang0726
Đọc truyện 0852 - Giải tổng Full
206,281 lượt đọc 3,632 bình chọn LinhPhong072
Đọc truyện Chưa từng yêu em như thế - Hồng Cửu Full
9,911 lượt đọc 180 bình chọn LinhPhong072
Đọc truyện ( Cover) Hợp đồng sinh baby - Taeny On-Going
3,645 lượt đọc 80 bình chọn TiffanyHwang075
Đọc truyện [HwangBae] Hoa Bỉ Ngạn On-Going
906 lượt đọc 129 bình chọn TiDong0701
Đọc truyện Em là ánh sáng của đời anh Full
41,021 lượt đọc 645 bình chọn LinhPhong072
Đọc truyện Quá trình dưỡng thành yêu hậu Full
108,209 lượt đọc 2,394 bình chọn LinhPhong072
Đọc truyện Trùng sinh biến thành bệnh xà tinh Full
25,220 lượt đọc 729 bình chọn LinhPhong072
Đọc truyện Sherlock Holmes Toàn Tập On-Going
735 lượt đọc 4 bình chọn user60726136