Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện Anh họ - Chồng yêu vô sỉ On-Going
38,374 lượt đọc 1,030 bình chọn Vykhanh1235
Đọc truyện Đoản H và các loại đoản lạc trôi On-Going
360 lượt đọc 19 bình chọn Vykhanh1235
Đọc truyện Đoản : * Cô vợ ngang bướng của tổng tài * On-Going
1,950 lượt đọc 57 bình chọn Vykhanh1235
Đọc truyện Lép ơi! Làm vợ tao nha! [ NGỪNG ] On-Going
152 lượt đọc 8 bình chọn Vykhanh1235
Đọc truyện Độc gia sủng thê P2 - Thịnh Hạ Thái Vi Full
255,537 lượt đọc 6,793 bình chọn dquynh122
Đọc truyện Chí Khí Anh Hùng On-Going
6,592 lượt đọc 7 bình chọn linh1235
Đọc truyện Tự Tình On-Going
350 lượt đọc 0 bình chọn linh1235
Đọc truyện Câu Cá Mùa Thu On-Going
841 lượt đọc 1 bình chọn linh1235
Đọc truyện Từ ấy - Tố Hữu On-Going
349 lượt đọc 3 bình chọn linh1235
Đọc truyện Tự Tình 2 On-Going
1,407 lượt đọc 1 bình chọn linh1235
Đọc truyện Độc Tiểu Thanh Ky On-Going
681 lượt đọc 4 bình chọn linh1235
Đọc truyện BDGP-THS On-Going
68 lượt đọc 0 bình chọn linh1235