Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện My own GOT7 On-Going
285,689 lượt đọc 22,912 bình chọn Tiro_bear_
Đọc truyện [Hoàn]Pisces - Song Ngư Full
2,145 lượt đọc 210 bình chọn Tiro_bear_
Đọc truyện My Own GOT7 - Verse 2 On-Going
1,024 lượt đọc 203 bình chọn Tiro_bear_