Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện LỆNH TÔI EM DÁM KHÔNG NGHE On-Going
321,790 lượt đọc 15,837 bình chọn Thuy2351
Đọc truyện TÔI MUA EM On-Going
123,005 lượt đọc 8,360 bình chọn Thuy2351
Đọc truyện TỔNG HỢP ĐOẢN NGẮN CỦA THÙY On-Going
17,237 lượt đọc 1,547 bình chọn Thuy2351
Đọc truyện VỀ BÊN ANH [FULL] On-Going
63,591 lượt đọc 4,893 bình chọn Thuy2351
Đọc truyện THỎ CON... CHÚNG TA LÊN GIƯỜNG On-Going
57,236 lượt đọc 3,091 bình chọn Thuy2351
Đọc truyện [ 18+ H+] ÂN ÁI CÙNG TÔI...! EM THÍCH CHỨ On-Going
21,463 lượt đọc 997 bình chọn Thuy2351
Đọc truyện Thầy à...Đừng Làm Sói Nữa Hãy Làm Thỏ Đi On-Going
21,308 lượt đọc 769 bình chọn Thuy2351
Đọc truyện [Nguồn Cảm Hứng] Tranh Vẽ On-Going
5,644 lượt đọc 209 bình chọn Thuy2351
Đọc truyện CHIẾM ĐOẠT VỢ YÊU On-Going
343 lượt đọc 65 bình chọn Thuy2351
Đọc truyện     CÁI Ì ! BẠN TRAI TÔI 4000 TUỔI !!! On-Going
52 lượt đọc 1 bình chọn trandinhphong147
Đọc truyện ĐOẢN: [BOSS SỦNG VỢ] On-Going
9,236 lượt đọc 390 bình chọn Thuy2351
Đọc truyện Tháng Năm Hạnh Phúc On-Going
12 lượt đọc 1 bình chọn ThanhThanh1092
Đọc truyện Hai Nhân Cách On-Going
3 lượt đọc 0 bình chọn trandinhphong147