Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Fading Starlight [SEVENTEEN] On-Going
1,144 lượt đọc 137 bình chọn SoobyAries
Đọc truyện Phù Dung Cốc [MinShua I Shortfic] On-Going
1,377 lượt đọc 178 bình chọn SoobyAries
Đọc truyện YOLO [MinShua | Oneshot] Full
462 lượt đọc 41 bình chọn SoobyAries
Đọc truyện Ngày còn trẻ đã yêu một ánh đèn sân khấu On-Going
571 lượt đọc 86 bình chọn SoobyAries
Đọc truyện Thanh Thuần [MinShua I oneshot] Full
706 lượt đọc 54 bình chọn SoobyAries
Đọc truyện Địa Ngục Trắng [MinShua | Oneshot] Full
232 lượt đọc 27 bình chọn SoobyAries
Đọc truyện Drift Away [MinShua I Oneshot] Full
466 lượt đọc 38 bình chọn SoobyAries
Đọc truyện Chocolate [MinShua I Oneshot] Full
342 lượt đọc 30 bình chọn SoobyAries