Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [BaeHwi] Chàng trai nhà kế bên Full
5,742 lượt đọc 580 bình chọn Scent_sun2901
Đọc truyện Drabbles/Baehwi/Nắng Tắt Full
61 lượt đọc 14 bình chọn Scent_sun2901
Đọc truyện Pacachow / Bắt lấy ánh sao On-Going
2 lượt đọc 1 bình chọn Scent_sun2901
Đọc truyện <Chamseob>The Rigil Kentaurus On-Going
510 lượt đọc 75 bình chọn Scent_sun2901
Đọc truyện [PD 101] Thương On-Going
16 lượt đọc 2 bình chọn Scent_sun2901