Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện Bổn Cung Là Nữ Phụ !!!? On-Going
29,962 lượt đọc 2,020 bình chọn Runcaca13
Đọc truyện Nam chính?? Nữ chính?? CÚT !!!! On-Going
79,916 lượt đọc 5,305 bình chọn Runcaca13
Đọc truyện Là nữ phụ có gì không tốt !!!? On-Going
50,193 lượt đọc 3,394 bình chọn Runcaca13
Đọc truyện Ái Thê Của Đế Vương On-Going
2,361 lượt đọc 137 bình chọn Runcaca13
Đọc truyện Lục Dã Tiên Tung On-Going
35 lượt đọc 5 bình chọn Runcaca13
Đọc truyện Ngọa Vương Lê Long Đĩnh On-Going
58 lượt đọc 5 bình chọn Runcaca13
Đọc truyện Chấp Niệm On-Going
120 lượt đọc 13 bình chọn Runcaca13
Đọc truyện (Shortfic) [HopeGa] Call Me! Full
16,331 lượt đọc 1,274 bình chọn MinHana136
Đọc truyện Tiểu Khả ký lục On-Going
1,366 lượt đọc 4 bình chọn sasa135718
Đọc truyện Series Drabbles • Chanyeol × Hyelin. Full
2,434 lượt đọc 249 bình chọn HanSica1904
Đọc truyện  Jerza [ 18+ ] On-Going
19,014 lượt đọc 349 bình chọn jerza132
Đọc truyện pkdnt On-Going
2,088 lượt đọc 11 bình chọn matthiet
Đọc truyện jsm × osh × jsj ● em ; anh ; cô ấy. Full
198 lượt đọc 38 bình chọn HanSica1904
Đọc truyện osh × jsm • you and me. On-Going
243 lượt đọc 54 bình chọn HanSica1904
Đọc truyện Sehun × Junghwa • Side To Side. Full
4,742 lượt đọc 459 bình chọn HanSica1904