Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Chấp Niệm Tam Sinh On-Going
59,734 lượt đọc 3,415 bình chọn Runcaca13
Đọc truyện Nam chính?? Nữ chính?? CÚT !!!! On-Going
109,521 lượt đọc 6,296 bình chọn Runcaca13
Đọc truyện Là nữ phụ có gì không tốt !!!? On-Going
78,720 lượt đọc 4,667 bình chọn Runcaca13
Đọc truyện Ái Thê Của Đế Vương On-Going
4,056 lượt đọc 178 bình chọn Runcaca13
Đọc truyện Chấp Niệm On-Going
543 lượt đọc 51 bình chọn Runcaca13
Đọc truyện Lục Dã Tiên Tung On-Going
86 lượt đọc 7 bình chọn Runcaca13
Đọc truyện Ngọa Vương Lê Long Đĩnh On-Going
112 lượt đọc 10 bình chọn Runcaca13
Đọc truyện vjoy 。crush Full
3,524 lượt đọc 411 bình chọn HanSica1904
Đọc truyện |Everyday| JM🍫 On-Going
17,640 lượt đọc 2,301 bình chọn Va1313
Đọc truyện Tiểu Khả ký lục On-Going
1,563 lượt đọc 5 bình chọn sasa135718
Đọc truyện (Shortfic) [HopeGa] Call Me! Full
20,295 lượt đọc 1,428 bình chọn MinHana136
Đọc truyện TaeHyung| Vợ Ơi! Em Khoẻ Không? On-Going
14,431 lượt đọc 1,489 bình chọn Va1313
Đọc truyện EM GÁIII!!!! anh muốn loạn luân>< On-Going
37,870 lượt đọc 564 bình chọn chiha1301
Đọc truyện jsm × osh × jsj ● em ; anh ; cô ấy. Full
575 lượt đọc 66 bình chọn HanSica1904
Đọc truyện Series Drabbles • Chanyeol × Hyelin. Full
3,263 lượt đọc 282 bình chọn HanSica1904