Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Ảnh Creepypasta OC của nước ngoài( Drop) On-Going
31,464 lượt đọc 1,700 bình chọn Pureen04061999
Đọc truyện Chia sẻ một số điều về Creepypasta OC Full
2,219 lượt đọc 198 bình chọn Pureen04061999
Đọc truyện Tranh ảnh đẹp On-Going
834 lượt đọc 116 bình chọn Pureen04061999
Đọc truyện [ Fanfic] Creepypasta couples genderbend. On-Going
265 lượt đọc 44 bình chọn Pureen04061999
Đọc truyện Đăng tùm la tùm lum( Drop) On-Going
5,670 lượt đọc 1,289 bình chọn Pureen04061999
Đọc truyện All about Lucky Luke comic On-Going
22 lượt đọc 2 bình chọn Pureen04061999
Đọc truyện Creepypasta fanfic: Eddie× The Puppeteer Full
59 lượt đọc 5 bình chọn Pureen04061999
Đọc truyện Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi On-Going
240,057 lượt đọc 672 bình chọn doctruyenonlines
Đọc truyện Vũ Nghịch Càn Khôn Full
69,807 lượt đọc 483 bình chọn doctruyenonlines