Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - CƯỠNG TÌNH Full
126,673 lượt đọc 3,627 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - MẸ ƠI CỐ LÊN! Full
105,800 lượt đọc 4,894 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - MÀU TÍNH Full
53,626 lượt đọc 3,367 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SERIES DRABBLES - TAENY] - LIKE, LOVE, HAHA, WOW, SAD. On-Going
333,153 lượt đọc 58,355 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [THREESHOT] TAENY - TÀ LỎN TÌNH YÊU Full
26,032 lượt đọc 1,841 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - KIM TỔNG ĐẾN RỒI Full
63,177 lượt đọc 2,348 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - HOA LẠC HOA KHAI. On-Going
37,714 lượt đọc 5,140 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [LONGFIC] TAENY - ENAMORARSE On-Going
136,588 lượt đọc 12,376 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - TÁM MƯƠI KÍ TÌNH YÊU On-Going
87,149 lượt đọc 4,246 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - DOKIDOKI. On-Going
47,142 lượt đọc 4,687 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - SUGAR MAMA On-Going
29,162 lượt đọc 1,839 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [LONGFIC] TAENY - KOMOREBI On-Going
35,207 lượt đọc 5,256 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - WHISPER Full
8,688 lượt đọc 397 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - HEAVEN Full
3,649 lượt đọc 350 bình chọn PracticalVirgo