Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện [SERIES DRABBLES - TAENY] - LIKE, LOVE, HAHA, WOW, SAD. On-Going
305,365 lượt đọc 56,970 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - CƯỠNG TÌNH Full
123,228 lượt đọc 3,530 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - MẸ ƠI CỐ LÊN! Full
102,652 lượt đọc 4,799 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - MÀU TÍNH Full
51,767 lượt đọc 3,262 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [THREESHOT] TAENY - TÀ LỎN TÌNH YÊU Full
25,353 lượt đọc 1,811 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - HOA LẠC HOA KHAI. On-Going
35,103 lượt đọc 4,934 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - KIM TỔNG ĐẾN RỒI Full
61,319 lượt đọc 2,278 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [LONGFIC] TAENY - ENAMORARSE On-Going
133,230 lượt đọc 12,253 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - TÁM MƯƠI KÍ TÌNH YÊU On-Going
85,012 lượt đọc 4,165 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - DOKIDOKI. On-Going
45,304 lượt đọc 4,587 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - SUGAR MAMA On-Going
27,769 lượt đọc 1,781 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [LONGFIC] TAENY - KOMOREBI On-Going
33,730 lượt đọc 5,212 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - WHISPER Full
8,549 lượt đọc 391 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - HEAVEN Full
3,568 lượt đọc 348 bình chọn PracticalVirgo