Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - MẸ ƠI CỐ LÊN! Full
111,331 lượt đọc 5,085 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - CƯỠNG TÌNH Full
132,423 lượt đọc 3,732 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - KIM TỔNG ĐẾN RỒI Full
66,295 lượt đọc 2,423 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [THREESHOT] TAENY - TÀ LỎN TÌNH YÊU Full
26,922 lượt đọc 1,877 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SERIES DRABBLES - TAENY] - LIKE, LOVE, HAHA, WOW, SAD. On-Going
357,831 lượt đọc 60,043 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - DOKIDOKI. On-Going
50,679 lượt đọc 4,882 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - MÀU TÍNH Full
56,478 lượt đọc 3,468 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [LONGFIC] TAENY - ENAMORARSE On-Going
144,216 lượt đọc 12,723 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - TÁM MƯƠI KÍ TÌNH YÊU On-Going
89,899 lượt đọc 4,325 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - SUGAR MAMA On-Going
31,331 lượt đọc 1,927 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - HOA LẠC HOA KHAI. On-Going
40,242 lượt đọc 5,271 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [LONGFIC] TAENY - KOMOREBI On-Going
37,019 lượt đọc 5,302 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - WHISPER Full
8,927 lượt đọc 406 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - MY PROFESSOR Full
14,579 lượt đọc 630 bình chọn PracticalVirgo